All contents

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความหวานจากน้ำตาลทำให้รสชาติของอาหารและเครื่องดื่มอร่อยยิ่งขึ้น ไม่ว่าเราจะทานอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทใด น้ำตาลก็จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเสมอ โดยในหนึ่งวันคนเราทานน้ำตาลเข้าไปในปริมาณที่มากเกินความต้องการของร่างกายโดยไม่รู้ตัว เราแทบจะไม่เคยควบคุมหรือคิดคำนวนปริมาณการทานน้ำตาลในแต่ละวันด้วยซ้ำ

High dose intravenous vitamin C has shown to have a chemotherapeutic effect on cancer cells.

โรค NCDs (Non-communicable diseases) หรือ โรคที่ไม่เกิดจากเชื้อโรค แต่เป็นโรคที่่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น การกิน การไม่ออกกำลังกาย ตัวอย่างเช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคไต โรคตับแข็ง โรคความดัน โรคหลอดเลือดสมอง

Green tea is an excellent source of powerful antioxidants. Research has linked green tea compounds with a reduced risk of cancer

Moving on to proteins, high animal protein is associated with risk for breast cancer. First, a  diet high in animal protein often contains high animal fat. Second, a high protein diet raises the levels of prolactin, another hormone that can stimulate breast cancer growth

ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องใด หรือจะทำอะไรใหม่ๆ ให้สำเร็จ ต้องใช้กฎ 80/20 นี้ … หมายความว่ายังไง? 80% มาจากความตั้งใจและ ความมุ่งมั่น ที่จะทำ 20% คือ เทคนิคและวิธีการลงมือทำ …

Focus on the parts of your body that are working properly, not on the cancer. Since you are alive enough to read this book, then something and perhaps quite a bit are working in your body. Give thanks for everything that you can think of. Thanksgiving is a healing balm on the body and soul.

While your doctor who made the cancer diagnosis may have a plan for you, it is probably not the only therapy that is appropriate for your cancer and may not even be the best therapy. You need to explore your options. In today's society, getting information is easier than ever before. Get on the Internet and spend a few hours gathering data and phone numbers on who can help you with your particular cancer.

Synergism means that 1 + 1 = 3 or 500, but a whole lot more than 2. Synergism tells us that the combined efforts of certain factors yield more than what would have been expected. Do not rely on any "magic bullet" nutrient to beat your cancer. There are no such things. Your body needs the 50 recognized essential nutrients plus a couple of hundred other valuable nutrients that can only ,be found in a wholesome diet that is supplemented with the right nutrients.

Cancer is a sugar-feeder. The scientists call it an "obligate glucose metabolizer". You can slow cancer growth by lowering the amount of fuel available to the tumor cells. Americans have become hummingbirds in our constant consumption of sweet fluids and foods. The resulting constant high blood glucose levels yield many diseases, including cancer, diabetes, heart disease, hypertension, and yeast infections.

Cancer is a wasting disease. Over 40% of cancer patients actually die from malnutrition, not from the cancer. Cancer generates chemicals that lower appetite while increasing calorie needs.  The net effect is that many cancer patients begin to lose weight. You cannot fight a life-threatening disease while malnourished.

While chemotherapy and radiation can kill cancer cells, these therapies are general toxins against your body cells also. A well-nourished cancer patient can protect healthy cells against the toxic effects of chemo and radiation, thus making the cancer cells more vulnerable to the medicine. Proper nutrition can make chemo and radiation more of a selective toxin against the cancer and less damaging to the patient.

Your immune system consists of 20 trillion cells that compose your police force and garbage collectors. The immune system is responsible for killing the bad guys, any cells that are not participating in the processes of your body, including cancer, yeast, bacteria, virus, and dead cells. "Kill the bad guys and take out the trash." That is what your immune system is supposed to do. But since you have cancer, something is wrong with your immune system: usually either stress, toxic burden, or malnutrition.

It is amazing how simple the answer to cancer can be. Our brilliant researchers have spent 33 years and $50 billion of your tax dollars wrestling with the complex issue of curing cancer. Yet Nature has been solving the dilemma for thousands of years. All of us get cancer all of the time, yet magical ingredients in a whole food diet are there to help the body beat cancer. Ellagic acid from berries induces "suicide" in the cancer cells.

Now that you understand the importance of eating wholesome foods to beat your cancer, you will need some tips on making this food palatable. See Noreen's chapter on "Nutritious & Delicious" for many great tasting recipes. I have hosted many a class with hundreds of cancer patients where we would tell them what foods might help them to beat their cancer. Women, in general, seem more receptive to these new cooking ideas.

There are thousands of herbs that have been used for thousands of years to treat cancer. None are guaranteed cures for all cancers, but many are non-toxic boosters of immune function and detoxification pathways. If you want just the basic herb that all cancer patients should be using daily, then start with garlic--as a food, seasoning, and/or pill supplement.

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy