คอร์สเรียนออนไลน์
เกี่ยวกับการบำบัดมะเร็งด้วยวิธีธรรมชาติ

Course Detox
Naturally

คอร์ส Detox ล้างพิษ ตับ
และลำไส้ ด้วยธรรมชาติ

 ̶4̶,̶9̶0̶0̶ ̶บ̶า̶ท̶  3,500 บาท

Course Beating
Cancer Naturally 

พิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติ-สำหรับผู้ที่
เคยรับยาคีโมและผู้ที่ไม่เคยรับมาก่อน

 ̶1̶5̶,̶0̶0̶0̶ ̶บ̶า̶ท̶  9,500 บาท

Recover from
Cancer Naturally

สำหรับผู้ที่ผ่านการรักษาด้วยคีโม
และฉายแสงมาแล้ว

 ̶1̶5̶,̶0̶0̶0̶ ̶บ̶า̶ท̶  8,900 บาท

Powered by MakeWebEasy.com